Verwevenheid van BI en IAM voor data-gedreven wendbaarheid

Verwevenheid van BI en IAM

BI en IAM zijn met elkaar verweven en die combinatie draagt bij aan data-gedreven wendbaarheid voor bedrijven en organisaties. SonicBee investeert in het samenbrengen van deze domeinen. Het goed organiseren van digitale identiteiten is een must voor alle bedrijven met datagedreven ambities.

Identiteiten als Kern van Bedrijfsprocessen

Deze identiteiten zijn verbonden in de kern van alle bedrijfsprocessen en geassocieerd met mensen en dingen die hierbinnen continu veranderingen aanbrengen. De keuzes met betrekking tot de vormgeving van deze identiteiten hebben dan ook directe gevolgen voor het innovatievermogen en de data-gedreven wendbaarheid van uw bedrijf.

De Groeiende Rol van Data en Visualisatie

Er is een toenemende behoefte om inzichten te creëren uit ongebruikte data en embedded business intelligence-oplossingen. Digitalisering, cloud gebruik, meer IoT-apparaten en de behoefte aan dynamische interacties resulteren in een toename van de hoeveelheid data. Dit zorgt voor een groeiende behoefte aan beter overzicht in de vorm van datavisualisaties zoals dashboards.

De Kans van Nieuwe Technologieën

Er is een toenemende behoefte om inzichten te creëren uit ongebruikte data en embedded business intelligence-oplossingen. Digitalisering, cloud gebruik, meer IoT-apparaten en de behoefte aan dynamische interacties resulteren in een toename van de hoeveelheid data, essentieel voor data-gedreven wendbaarheid. Dit zorgt voor een groeiende behoefte aan beter overzicht in de vorm van datavisualisaties zoals dashboards.

SonicBee’s Innovatieve Product-Dienstverlening

SonicBee is een pionier door IAM- en BI-principes te combineren bij het ontwikkelen van haar product-dienstverlening.

Hoe gebruiksvriendelijk en veilig is digitale toegang bij uw bedrijf geregeld?

Wij denken graag met u mee.

De SonicBee diensten

Advisory Services

Managed Services

Training & workshops

office