Onze IAM Advisory Services

De SonicBee business consultants zijn gespecialiseerd in het vinden van pragmatische oplossingen voor huidige en toekomstige IAM en IGA vraagstukken. Met strategische IAM-dienstverlening helpen zij een sterk fundament van toegangsbeheer en -controle te leggen om uw IAM-ambities te realiseren. Zo maken we bedrijven slimmer, sneller en veiliger.

“The Key to Digital Identities”

Door de toenemende aandacht op security, risico en compliance, wordt Identity management & Access Management (IAM) steeds belangrijker. In veel organisaties is IAM momenteel onvoldoende georganiseerd vanwege een gebrek aan kennis en middelen. IAM is geen IT-proces, maar sterk verweven met de bedrijfsvoering. De business consultants van SonicBee helpen u bij het creëren van een sterk IAM fundament. Door de eisen en wensen van alle stakeholders mee te nemen, kunnen bedrijfsambities worden gerealiseerd.

IAM for business growth

Waar doorgaans Cybersecurity zich eenzijdig richt op de bescherming van de informatie-omgeving, kijken wij naar de mogelijkheden die een goede inrichting van digitale identiteiten en toegang tot de informatie-omgeving kan bieden. Zo reagereert u sneller op kansen en krijgt u toegang tot de ‘data-driven’ wereld. Uiteraard zorgen we er voor dat de security als noodzakelijke hygiënefactor perfect in orde is.

Wat u met ons kunt bereiken:

  • Bepaal uw kansen en maak een plan van aanpak voor IAM
  • Selecteer de beste IAM-partners, specifiek voor uw situatie
  • Stel zakelijke- en gebruikers-requirements op
  • Creëer een solide informatiearchitectuur
  • Beschrijf (IAM) bedrijfsprocessen
  • Herstel vastgelopen implementatieprocessen
  • Voer succesvol volledige implementaties uit, van a-z
  • Krijg ondersteuning bij wijzigingen / uitbreiding in een bestaande IAM-omgeving

De SonicBee-experts staan internationaal bekend als IAM-autoriteit. Het is onze passie om uw IAM-ambities te realiseren. Samen kunnen we slimme en veilige interoperabiliteit creëren.

Hoe wij u kunnen helpen

SonicBee is product- en leveranciersonafhankelijk en is onderscheidend door altijd de bedrijfsambities en omgeving als startpunt te nemen in onze oplossingen en dienstverlening.

Wij helpen u met het doorvertalen van de ambities van uw organisatie naar een future-proof IAM fundament.

Wij helpen u bij het maken van een optimalisatie- en IAM ontwikkelplan. Stellen de business requirements, doelarchitectuur en het programma op.

Wij helpen u om uw implementatieprogramma succesvol af te ronden. Zorgen voor interne afstemming en brengen u weer in controle.

Partners

Hoe gebruiksvriendelijk en veilig is digitale toegang bij uw bedrijf geregeld?

Wij denken graag met u mee.

De SonicBee Advisory Services

IAM Visie, Strategie en Roadmap

Autorisatie Analyse

IGA Optimalisatie

office