ADVISORY SERVICE

IAM Visie, Strategie en Roadmap

Creëer een IAM-visie en roadmap om beveiligingsrisico’s aan te pakken, compliancy te bereiken en bedrijfswaarde te realiseren.

Onze missie

“Organisaties in staat stellen om op een slimme en veilige manier samen te werken
en optimale interoperabiliteit te creëren”

Bouw een toekomstbestendig fundament dat toegang geeft tot samenwerking

Recente ontwikkelingen als meer thuiswerken, toename van het aantal ketenpartners en groei van de huidige ICT omgeving door het aansluiten van steeds systemen, maakt IAM nóg belangrijker. Het hebben van een goede IAM Visie en strategie die aansluit op een bedrijfsbrede missie, visie en strategie draagt bij aan de continuïteit van de organisatie.

Tijdens het IAM Visie, Strategie en Roadmap project wordt door het SonicBee team eerst de huidige situatie in kaart gebracht en getoetst aan de markt en architectuur. Vervolgens wordt de IAM visie en roadmap opgesteld. Ook komen er zogeheten quickwins naar voren. Aan het einde van het project ligt er een visie en een plan, dat bedrijfsbreed gedragen wordt, ervoor zorgt dat toegang goed geregeld is, en bijdraagt aan de digitale samenwerking van gebruikers.

De primaire vraag bij informatiebeveiliging is:
“Wie kan wat doen en waarom is dat zo?
Als je het antwoord weet, ben je okay”

De SonicBee integrale aanpak

De SonicBee integrale aanpak tijdens IAM Visie & Strategy ontwikkeling bestaat uit:

Strategische IAM ruggespraak

IAM Visie Roadmap Project

IAM Trainingen

Verandermanagement

Identity and Access Management (IAM) is inmiddels al lang niet meer een IT proces, maar zit verweven in de bedrijfsvoering. Sterker nog, wij zijn ervan overtuigd dat IAM-projecten alleen succesvol kunnen zijn door mensen bedrijfsbreed actief te betrekken. Daarom worden tijdens het project verschillende stakeholders betrokken en is er aandacht voor verandermanagement met bijvoorbeeld trainingen.

Risico’s en kansen

SonicBee helpt u in het opstellen van een IAM visie om (toekomstige) risico’s uit te kunnen sluiten, technische schuld te voorkomen én in te kunnen spelen op (toekomstige) kansen. De risico’s van het niet hebben van een goede IAM strategie kunnen leiden tot:

Financiële schade

Regelmatig worden bedrijven na een hack met data diefstal door cybercriminelen afgeperst. De hackers eisen geld. Was u hierop voorbereid?

Imago schade

Dataleks kunnen zorgen voor imago schaden. Zeker als betrouwbaarheid essentieel is voor het vertrouwen van uw klanten in uw producten en diensten.

Belemmering van de bedrijfscontinuïteit

Door het ontbreken van een goed IAM fundament kunt u beperkt worden in het realiseren van ambities, zoals het realiseren van een M&A- of cloud strategie.

Financiële voordelen

Door het auditable maken van uw organisatie wordt veel geld en moeite aan uw accountant of keuringsinstelling bespaard.

Imago kansen

Gebruikers en partners die liever werken met u dan met uw concurrent, omdat daar de toegang tot de portal niet zo handig en veilig is geregeld als bij u.

Versnelling van de bedrijfscontinuïteit

Met een goed fundament kunt u beter inspelen op kansen, zoals het optimaal digitaal samenwerken met partners en klanten.

Hoe gebruiksvriendelijk en veilig is digitale toegang bij uw bedrijf geregeld?

Lees de leaflet ‘IAM Visie, Strategie en Roadmap’ of maak een afspraak. Wij denken graag met u mee.

De SonicBee Advisory Services

IAM Visie, Strategie en Roadmap

Autorisatie Analyse

IGA Optimalisatie

office